Slobodné vzdelávanie má vyše storočnú tradíciu najlepšie reprezentovanú známou anglickou školou Summerhill. Možno ju poznáte, možno nie, no deti zo Summerhillu považujú často roky strávené v tejto škole za ten najcennejší zážitok, ktorý im život doprial. Summerhill ponúka deťom cestu vzdelávaním v slobodnej atmosfére dobrovoľnosti, dáva možnosti, ale nevynucuje, verí v prirodzenú chuť a schopnosť učiť sa každého jedného dieťaťa. Škola Summerhill je slobodná vo svojej podstate, deti participujú na jej riadení a sú považované za rovnocenné učiteľskému zboru.

Výsledky, ktoré takéto vzdelávanie prináša sú pozoruhodné. Hoc na začiatku dochádzky sa deti dlhšie oťukávajú, často pomalšie nabiehajú na vzdelávací proces, vo vyšších ročníkoch vedomostne, i schopnosťami deti zo štandardných škôl s ľahkosťou predbehnú. Ich záujem o štúdium neopadáva, skôr rastie a chuť učiť a ich vedie ďalej. Nepotrebujú nátlak, ani moc autorít.

Summerhill School, foto Ed Thompson

Rovnako aj u nás v Sparkling Hill je dospelý skôr sprievodca, nie autorita, ktorá si vlastnou mocou vynucuje záujem. Úlohou sprievodcu je vytvárať bezpečné a zároveň podnetné prostredie pre deti, aby sa im neustále otvárali nové možnosti poznávania. Náš prístup však rozhodne nie je rigidný, či nemenný, inšpirujeme sa aktuálnym poznaním, či inými tradíciami vo vzdelávaní. Nechávame sa inšpirovať intuitívnou pedagogikou a v neposlednom rade sa inšpirujeme deťmi, pretože každé v sebe nesie záujem, iskru, ktorú stačí začať vnímať, podporiť ju a nadšenie pre poznávanie sa môže zázračne šíriť ďalej.

Slobodné vzdelávanie sa nie je svojvôla bez rešpektu k druhým, či bez možnosti spolupráce. Práve dôvera a bezpodmienečné prijatie detí, vedie k prejaveniu ich prirodzenej chuti spolupracovať, zdieľať radosť, či pomáhať si navzájom pri rôznych výzvach. Naši sprievodcovia ukazujú svojim vlastným správaním, ako rešpektovať a byť rešpektovaný. Spoločne s deťmi tak vytvárame lepší svet.