Sparkling Hill, teda „iskrivý kopec“ je metaforou cesty našich vzácnych detí, ich žiarivej, radostnej vzdelávacej púte. Každé dieťa v sebe nesie dar – iskru, ktorá sa rozvinie len v slobode a plnej podpore. Cestou po Sparkling Hill všetci spoločne objavujeme svoje talenty a dary a staráme sa o to, aby žiarili.

Naše deti majú pred sebou cestu, ktorá je plná výziev, úskalí, ale aj radostí a krás. Tie sa však vyjavia, až keď naplno dôverujeme prirodzenej detskej chuti učiť sa a rásť, keď veríme v jedinečnosť ich vlastných ciest. Preto naše deti skôr sprevádzame, než učíme.

Vyrastáme z koreňov, ktoré sú hlboké – od slobodného vzdelávania 100 rokov etablovaného v Anglicku, cez samoriadené učenie, intuitívnu pedagogiku, až po známejšie prístupy ako je Montessori, či Waldorf.

Centrálnu líniu pre nás tvorí samoriadené učenie, teda úplný rešpekt k voľbe dieťaťa, k jeho potrebám. Dôvera v jeho vlastný úsudok a vlastnú chuť napredovať. Sme deťom oporou a inšpiráciou pri ich vlastnom hľadaní. Všetky ostatné známe, či menej známe prístupy a metódy, používame s citom pre situáciu a dieťa. Na prvom mieste je vždy zdravý vzťah medzi sprievodcom a dieťaťom, nie metóda.

Intuitívna pedagogika je prístup, ktorý je vlastný našim sprievodcom – podporuje sprievodcu v tom, aby vnímal celý proces diania a reagoval naňho, berie dieťa také, aké je, so všetkým.

Prírodná pedagogika dáva všetkým zúčastneným možnosť byť v srdci sveta, ktorý spoznávame. Prirodzene nás učí naprieč všetkými predmetmi.

Montessori pedagogika je veľmi obohacujúca v podpore, aby deti mohli byť samostatné, aby sa smeli pohrúžiť do toho, čo práve potrebujú – tu je úzke prepojenie so slobodou v učení sa.

Waldorfská pedagogika je pre nás inšpiratívna v tom, že rovnako, ako sa venuje vonkajšiemu svetu, venuje sa aj spoznávaniu vnútorného. A poznať seba je najdôležitejšie. Takisto Waldorf veľmi jemne pracuje s kolom roka a slávnosťami, ktoré podporujú život v rytme prírody.

Naše hlboké princípy.

Cítite, žeby Sparkling Hill mohlo byť to pravé miesto pre Vaše dieťa? Vyplňte, prosím, tento dotazník predbežného záujmu a my Vás budeme na základe neho kontaktovať. Veľmi sa na Vás tešíme.

Túžite pracovať v rešpektujúcom a slobodnom prostredí, kde sa aj Vy môžete realizovať vo zveľaďovaní svojích talentov? Cítite, že práca s deťmi je Vaše poslanie? A chcete prispieť k zmene školského systému zdola? Ak áno, ste náš človek! Vyplňte, prosím, tento formulár. Veľmi sa na Vás tešíme.