Radi by sme sa s Vami podelili o informácie k príspevku na našu činnosť. Naša práca má svoju hodnotu a má ju aj prostredie, v ktorom sa deti slobodne a bezpečne rozvíjajú. V Sparkling Hill nám záleží na každom detaile, ktorý tvorí láskavé a podnetné prostredie pre rast a rozvoj našich detí. Chceme, aby u nás deti skutočne žiarili. A preto si za vzdelávaciu činnosť, zabezpečenie aktivít a pomôcok od Vás potrebujeme vypýtať príspevok na naše fungovanie.

Príspevok na činnosť Sparkling Hill je stanovený s citom a ohľadom na všetky potreby detí a ich sprievodcov a s ohľadom na nároky, ktoré sa viažu na slobodné vzdelávanie sa – podnetný, bohatý a bezpečný priestor pre rast detí, ktoré dostávajú všetku pozornosť a podporu, ktorú potrebujú.

Zariadenie na slobodné vzdelávanie sa nie je v súčasností finančne podporované zo strany štátu, nedostávame na dieťa žiadny štátny príspevok. Vzdelávanie sa u nás, rovnako ako v iných slobodných školách, či škôlkach, je preto plne hradené rodičmi, alebo sponzormi.

Mesačný príspevok na našu činnosť je 470 Eur. V prípade druhého dieťatka, teda súrodenca, ponúkame zvýhodnenie -20%, za každé ďalšie dieťatko bude výška platby dohodou. Príspevok sa viaže na 12 mesiacov v roku, aby sme sa mohli starať o priestor Sparkling Hill aj počas letných prázdnin a Vám a Vašim deťom ponúkať v tomto období obohacujúce a zaujímavé semináre, workshopy a denné tábory.

V tomto príspevku sa zrkadlí:

Bezpečný a podnetný priestor pre deti a ich rozvoj s rôznorodým bohatým programom. Záhrada a v nej priamy kontakt s prírodou, pestovaním bylín, zeleniny, ovocia, aj starostlivosťou o zvieratká. Vonkajšia hra dostupná prakticky kedykoľvek, a to aj v historickom zámockom parku, ktorý máme naozaj blízko.

Starostlivosť o deti, plné sústredenie a aktívny záujem o ich potreby zo strany pozorných, poctivo školených sprievodcov a sprievodkýň, ktorí nielen dbajú o bezpečné rešpektujúce prostredie a vzťahy, ale zároveň prirodzeným spôsobom do hier implementujú poznatky a zručnosti, v ktorých sa deti rozvíjajú.

Celodenná starostlivosť pokrývajúca rôznorodé záujmy detí, individuálne zameranie každého dieťatka a prispôsobenie ponuky workshopov, činností týmto potrebám.

Podporujúce prostredie pre sprievodcov a sprievodkyne tak, aby do vzdelávania a starostlivosti o deti mohli dať zo seba čo najviac a nemuseli sa báť o prežitie, či spoliehať na svojich partnerov/partnerky, že im ich bytostné poslanie zafinancujú. Vytvárame prostredie, v ktorom nielen deti, ale aj dospelí môžu naplno využívať svoj potenciál bez zbytočných komplikácií a záťaží.

V príspevku nie je obsiahnutá strava. Čoskoro Vás budeme informovať o možnostiach stravovania pre Vaše deti, veríme, že nájdeme viac možností a každé dieťatko si príde na svoje. Zabezpečíme zdravú, chutnú a nutrične vyváženú stravu, z kvalitných lokálnych a sezónnych surovín.

Príspevok na našu činnosť je využívaný iba na fungovanie nášho vzdelávacieho zariadenia, nájom, energie, zveľaďovanie, vybavenie, kurzy, workshopy, pomôcky a potreby, odmeny sprievodcov a sprievodkýň, prípadne ich ďalšie školenie a vzdelávanie. Aktívne hľadáme ďalšie možnosti financovania, či už formou grantov, alebo partnerstiev.

Našou snahou je dopriať slobodné vzdelávanie sa čo najviac deťom a rodinám. A preto ponúkame možnosť tento príspevok nahradiť inou aktivitou rodičov, teda zabezpečením chodu Sparkling Hill na pozíciách, ktoré sú aktuálne neobsadené. Sme otvorení aj iným možnostiam, napr. alternatíva k príspevku môže byť podporujúci sponzor. V prípade záujmu zvažujeme aj zriadenie štipendijného fondu, ktorý by podporil tie deti, ktoré z rozličných dôvodov prístup k slobodnému vzdelávaniu nemajú a túžia po ňom. Sme otvorení rozhovoru v prípade, že možnosti niektorej rodiny nezodpovedajú výške príspevku, zároveň však potrebujeme zdroje na hladký chod vzdelávania sa našich detí.

Ďakujeme Vám, že nás podporujete v snahe ponúkať deťom bezpečné a podnetné prostredie a vzťahy pre ich slobodný rast a vzdelávanie sa.