Do komunity Sparkling Hill hľadáme našich najmenších! Škôlkari od 4 rokov sú vítaní!

Stretnutie k prihláseniu škôlkarov sa uskutoční v sobotu 22.mája 2021 od 9.30h, v spriatelenom zariadení Bublinka – centrum pre rodinu a deti na adrese M. Marečka 12, 841 08 Devínska Nová Ves. Priestory Sparkling Hill aktuálne zveľaďujeme, do nich Vás pozveme akonáhle budú dôkladne nachystané pre všetky zvedavé oči a ruky našich detí.

Na každú rodinku máme vyhradených 30 minút nerušeného času. Je to priestor na zodpovedanie najdôležitejších otázok, vnímanie vzájomného naladenia na vzdelávanie sa detí a súladu pri utváraní spoločnej komunity.

Stretnutím Vás bude sprevádzať naša pedagogička Margarétka. Bude pripravená venovať sa Vášmu dieťatku, samozrejme len ak bude samo chcieť. Vaše dieťatko si môže na stretnutie priniesť ukážky (kresby, fotografie, tvorbu) zo svojho života, čo robí rado a o čo sa zaujíma, radi spoznáme kúsok jeho sveta. Ak zo skúseností viete, že potrebuje dlhší čas na adaptáciu v cudzom prostredí, rady sa o ňom, s jeho súhlasom, dozvieme od Vás. Rešpektujeme potreby Vášho dieťatka.

Pred stretnutím Vás prosíme o vyplnenie dotazníka predbežného záujmu (ak ste tak ešte neurobili), na základe ktorého Vám pošleme pozvánku na zápis. Ten sme pre veľký záujem presunuli na skorší termín – sobotu 22.mája 2021 (pôvodný termín 29.mája 2021 nechávame v zálohe pre prípad, že budeme schopní ponúknuť Vám voľné miesta v niektorej zo skupiniek).

Pred stretnutím Vám odporúčame pozrieť si podrobne našu stránku, najmä:
Našu filozofiu a prístup nájdete tu.
Organizáciu dňa pre škôlkarov nájdete tu.
FAQ, teda najčastejšie otázky nájdete tu.

Rovnako odporúčame pozrieť si film Summerhill, aby ste sa dostali do nálady a nastavili si očakávania.

Do Sparkling Hill prijímame detičky od 4 rokov, pretože dbáme na skutočnú zrelosť. Dieťatko potrebuje byť pripravené na to, že odchádza z bezpečia svojej rodiny a to býva zriedkakedy skôr ako v 4 rokoch. Pokiaľ k nám chcete umiestniť mladšie dieťatko spolu s jeho starším súrodencom, v prípade dostatočnej zrelosti a rodičovskej podpory to je možné. Zakladáme si na skutočnej adaptácii podľa Vašich potrieb, aby Sparkling Hill bol bezpečným miestom pre Vaše detičky.

Pre predškolákov ponúkame možnosť byť riadne zapísaný v partnerskom zariadení SMŠ Slovnaftáčik, aby sa splnila povinnosť nariadená zákonom o predškolskom vzdelávaní.

Odpoveď ohľadom prijatia Vám príde do 3 pracovných dní od dňa zápisu. Súčasťou potvrdzujúceho e-mailu bude prihláška, budeme vďační za vyplnenie. Po prijatí dieťatka do Sparkling Hill Vás prosíme do dvoch týždňov uhradiť úvodný príspevok vo výške 300€. Z tohto príspevku budú hradené pomôcky a materiály na tvorenie. V prípade potreby, je možné platbu rozdeliť na dve splátky, radi Vám vyjdeme v ústrety.

Slobodná hra v bezpečnom lone prírody sa môže začať! Tešíme sa, čo všetko spolu zažijeme!

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: info@sparkling-hill.com

Veľmi sa na Vás tešíme!
Tím Sparkling Hill