Hľadáme sprievodcov pre naše tvorivé deti!

Do čarovného tímu Sparkling Hill hľadáme sprievodcov pre našich hravých škôlkarov a tvorivých školákov. Sme nároční, zakladáme si na skutočnom záujme o deti, na vnímavosti a bezpodmienečnom prijatí našich detí.

Hľadáme rešpektujúceho človeka, ktorý pravidlá vyvodzuje z dohody spoločne s deťmi. Takého, ktorý prichádza s podporou, keď ju deti skutočne potrebujú. Náš sprievodca vníma skupinu detí a jej vlastné plynutie, dokáže sa naň naladiť. Komunikuje autenticky, s láskou a úctou k deťom. Rozvíja svoje vlastné dary a talenty, žije nimi a prináša obohatenie do komunity Sparkling Hill.

Čo by mal sprievodca našich detí spĺňať:

vzdelanie v odbore pedagogiky, psychológie, sociálnej práce, ekológie (ani iné vzdelanie nie je nutne prekážkou, záleží na osobnosti).

pedagogickú prax, no nie je to nutne podmienkou.

Orientuje sa v rešpektujúcej výchove, alternatívnych prístupoch vo vzdelávaní.

Vítame hru na hudobný nástroj, ovládanie cudzieho jazyka, alebo iný doplňujúci záujem, či talent.

Náplň práce sprievodcu v Sparkling Hill:

Sprievodca vytvára deťom slobodný a bezpečný priestor, v ktorom sa môžu rozvíjať a rásť. Spoločne s deťmi vytvára program vzdelávania sa (denný, týždenný, mesačný, ročný). Počas spoločne stráveného času rešpektuje voľbu našich detí, je pre ne oporou a vníma ich potreby.

Sprievodca pripravuje pre deti rôznorodú a pestrú ponuku aktivít, z ktorých si môžu vybrať. Eviduje dochádzku, rešpektujúco a s citom eviduje portfólio o dieťati, komunikuje s rodičom.

Čo v Sparkling Hill sprievodcom ponúkame:

Spolupodieľanie sa na inovatívnom vzdelávaní, možnosť stať sa priekopníkom v sebariadenom vzdelávaní sa deti na Slovensku.

Finančný príspevok na ďalšie kurzy, školenia a workshopy, aby sme podporili rozvoj a napredovanie každého člena našej komunity.

Výška finančnej odmeny je na dohode, preferujeme spoluprácu na živnosť.

Možnosť stať sa súčasťou čarovného tímu Sparkling Hill, kde práca je pre nás zmysluplná a napĺňa nás radosťou. Je inovatívna, jej stopa je hlboká a významná. Myšlienka revolučná, no vyrastá z hlbokých koreňov. Fungujeme na princípoch tyrkysovej organizácie. Vyznávame hodnoty slobody a rešpektu, prijímame človeka celistvo. Na názoroch a potrebách nás všetkých záleží. Prajeme si, aby každý z nás mal možnosť vybrať si, ktorým zo svojich darov do chodu Sparkling Hill prispeje tak, aby zároveň napĺňal svoje poslanie a rozvíjal svoje talenty. Pri ich objavovaní Vám pomôžeme, inšpirujeme sa navzájom a spoločne rastieme. Nechávame žiariť náš potenciál rovnako ako potenciál našich detí pri samoriadenom vzdelávaní sa. Na tejto ceste sa navzájom podporujeme.

Ak Vás naša ponuka zaujala, prosíme, vyplňte tento formulár a my sa Vám obratom ozveme. Veľmi sa na Vás tešíme!
V prípade bližších informácií resp. Vašich doplňujúcich otázok k ponúkaným pracovným pozíciám nám neváhajte napísať prostredníctvom info@sparkling-hill.com a dohodneme si spoločne ďalšie kroky.