Náš čarovný tím Sparkling Hill sa rozrastá, hľadáme k nám klubistov, kmeňových sprievodcov pre škôlku s predprípravkou a I. stupeň, aj sprievodcov s vlastnou ponukou workshopov, či externých spolupracovníkov z rôznych oblastí!

Sme nároční, zakladáme si na skutočnom záujme, na vnímavosti a bezpodmienečnom prijatí našich detí. Hľadáme rešpektujúcich ľudí, ktorí pravidlá vyvodzujú z dohody spoločne s deťmi. Takých, ktorí prichádzajú s podporou, keď ju deti skutočne potrebujú. Naši sprievodcovia vnímajú skupinu detí a jej vlastné plynutie, dokážu sa naň naladiť. Komunikujú autenticky, s láskou a úctou k deťom. Rozvíjajú svoje vlastné dary a talenty, žijú nimi a prinášajú obohatenie do komunity Sparkling Hill.

Sprievodca/klubista vytvára deťom slobodný a bezpečný priestor, v ktorom sa môžu rozvíjať a rásť. Spoločne s deťmi vytvára program vzdelávania sa (denný, týždenný, mesačný, ročný). Počas spoločne stráveného času rešpektuje voľbu našich detí, je pre ne oporou a vníma ich potreby.

Sprievodca/klubista pripravuje pre deti rôznorodú a pestrú ponuku aktivít, z ktorých si môžu vybrať. Zaznamenáva dochádzku, rešpektujúco a s citom eviduje portfólio o dieťati, komunikuje s rodičom.

Klubista v Sparkling Hill

Klubista trávi čas s deťmi poobede. Aktívne sa zúčastňuje výletov a exkurzií. Môže viesť večerný krúžok pre komunitu, či inak participovať na chode Sparkling Hill. Venuje sa deťom vo vekovo zmiešaných skupinách.

Kmeňový sprievodca pre deti (škôlka s predprípravkou & I.stupeň) v Sparkling Hill

Kmeňový sprievodca je pevným vzťahovým bodom, ale aj oporou pri štúdiu, teda potrebuje mať široký prehľad. Zároveň však témy, ktoré nevie obsiahnuť, si vie samostatne naštudovať alebo ich zastrešia externí spolupracovníci.

Sprievodcovia s vlastnou ponukou workshopov a externí spolupracovníci z rôznych oblastí

Táto pozícia je určená pre každého, koho náš koncept oslovuje, no nemá priestor sa naplno venovať iba nám a našim deťom. Témy, ktorými je možné obohatiť Sparkling Hill môžu byť rôzne, od kováčstva, cez reklamu, až po architektúru, tématické hranice si nekladieme.

Radi deťom doprajeme možnosť prebádať a zažiť si rôznorodé témy a oblasti, kontakt na Vás využijeme akonáhle naše deti o Vašu oblasť prejavia záujem. Náš vzdelávací koncept umožňuje organizovať buď pravidelné workshopy na týždennej báze (príklad: socha a maľba vždy vo štvrtok o druhej), alebo ucelené niekoľko dňové intenzívne workshopy (príklad: dvojdňový tématický workshop zameraný na sebaprezentáciu a marketing podľa vzájomnej dohody).

Predpoklady, ktoré by mal spĺňať sprievodca v Sparkling Hill:

vzdelanie v odbore pedagogiky, psychológie, sociálnej práce, ekológie… (ani iné vzdelanie nie je nutne prekážkou, záleží na osobnosti).

pedagogickú prax, no nie je to nutne podmienkou.

Orientuje sa v rešpektujúcej výchove, alternatívnych prístupoch vo vzdelávaní, no najmä v samoriadenom vzdelávaní. Svoje hodiny a workshopy pripravuje s deťmi a im na mieru – berie do úvahy rôznorodé učebné štýly detí, ich záujmy, ale aj ich aktuálne rozpoloženie.  Rešpektuje voľbu dieťaťa nezúčastniť sa na hodine alebo workshope.

Je informovaný a slobodný, má prehľad v štátnom vzdelávacom programe pre svoje predmety, ale je schopný ísť mimo vychodené chodníčky a prinášať témy, ktoré zaujímajú deti nad rámec štátneho vzdelávacieho programu. Robí to odborne, celistvo, zážitkovo, s presahom do každodenného života, vnímajúc potreby detí.

Vítame hru na hudobný nástroj, ovládanie cudzieho jazyka alebo iný doplňujúci záujem, či talent.

Čo v Sparkling Hill sprievodcom ponúkame:

Spolupodieľanie sa na inovatívnom vzdelávaní, možnosť stať sa priekopníkom v sebariadenom vzdelávaní sa deti na Slovensku.

Možnosť stať sa súčasťou čarovného tímu Sparkling Hill, kde práca je pre nás zmysluplná a napĺňa nás radosťou. Je inovatívna, jej stopa je hlboká a významná. Myšlienka revolučná, no vyrastá z hlbokých koreňov. Fungujeme na princípoch tyrkysovej organizácie. Vyznávame hodnoty slobody a rešpektu, prijímame človeka celistvo. Na názoroch a potrebách nás všetkých záleží. Prajeme si, aby každý z nás mal možnosť vybrať si, ktorým zo svojich darov do chodu Sparkling Hill prispeje tak, aby zároveň napĺňal svoje poslanie a rozvíjal svoje talenty. Pri ich objavovaní Vám pomôžeme, inšpirujeme sa navzájom a spoločne rastieme. Nechávame žiariť náš potenciál rovnako ako potenciál našich detí pri samoriadenom vzdelávaní sa. Na tejto ceste sa navzájom podporujeme.

Finančný príspevok na ďalšie kurzy, školenia a workshopy, aby sme podporili rozvoj a napredovanie každého člena našej komunity.

Výška finančnej odmeny je na dohode, preferujeme spoluprácu na živnosť.


Ak Vás naša ponuka zaujala, prosíme, vyplňte pre nás tento formulár a my sa Vám ozveme. Veľmi sa na Vás tešíme!