Srdečne vás pozývame na Dni otvorených dverí. V prípade záujmu vypňte tento formulár. Kapacita jednotlivých dní je odmezená.