Iskrivý kopec, teda Sparkling Hill, predstavuje metaforu cesty našich vzácnych detí. Ich žiarivú radostnú vzdelávaciu púť.

Náš tím spája filozofia: každé dieťa v sebe nesie dar, iskru, ktorá sa rozvinie len v slobode a plnej podpore. Cestou po Sparkling Hill všetci spoločne objavujeme svoje talenty a dary a staráme sa o to, aby žiarili. Taký je náš čarovný tím.

Ing. Petra Zajacová

zakladateľka projektu Sparkling Hill
petra@sparkling-hill.com

Celý život si nosím v srdci víziu šťastných, vysmiatych a radostných detí, očká ktorých žiaria tak, že svojou iskrou dokážu nadchnúť a rozžiariť celý svet. Áno, celý svet. Takú moc má šťastná detská duša, keď jej je umožnené byť sama sebou.

S úžasom sledujem moju dcérku, ktorá presne vie, čo chce. Túžim jej dopriať tú slobodu, aby mohla rozvíjať svoje dary a talenty, na ceste ku svojim snom, podľa svojich potrieb. V čase, tempe a intenzite, ktoré vyhovujú práve jej. Ja jej voľbám bezvýhradne dôverujem. Prajem si, aby iskričky v jej očiach, nadšenie z objavovania nového a radosť z pokrokov nikdy nevyhasli. A to isté prajem všetkým deťom na svete. 

A preto som sa rozhodla založiť Sparkling Hill. Umožniť deťom prejaviť a rozvinúť svoj plný potenciál, umožniť im žiariť v plnej sile a túto iskru s nimi rozdúchavať. Verím, že slobodné a šťastné deti zmenia svet.

Katarína Prevendarčíková

riaditeľka v Sparkling Hill
riaditel@sparkling-hill.com

Mgr. Jana Henčeková

zástupkyňa riaditeľky v Sparkling Hill
office@sparkling-hill.com

Mgr. Ľubica Kučerová

sprievodkyňa detí na druhom stupni v Sparkling Hill
lubica@sparkling-hill.com

Kedysi dávno som sa rozhodla byť učiteľkou. Za viac ako 20 rokov v základnej škole som mala možnosť učiť množstvo detí s rôznymi príbehmi. Keďže milujem prírodu, viedla som ich k jej poznávaniu najmä cez biológiu, ktorú som študovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a tiež prostredníctvom geografie, štúdium ktorej som ukončila na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre. Moje úsilie rozvíjať v deťoch lásku k prírode posilnil ešte viac môj prechod z prostredia tradičnej školy do nádherného prostredia Sparkling Hill, ktoré poskytuje deťom ohromné možnosti pre skúmanie, hry, experimenty a podporuje ich zvedavosť, túžbu poznávať a tvoriť.

Je to láskyplné miesto, kde majú deti šancu slobodne sa rozvíjať a realizovať svoj potenciál iným spôsobom, než umožňuje bežný vzdelávací systém. Mám veľkú radosť, že sa môžem tohto úžasného procesu zúčastniť a sprevádzať deti s väčšou dôverou v ich vlastné schopnosti vzdelávať sa svojím jedinečným spôsobom. 

Ing. Roman Zaťko

sprievodca detí na prvom stupni v Sparkling Hill
roman@sparkling-hill.com

Mgr. Barbora Bajkaiová

klubistka v Sparkling Hill
barbora@sparkling-hill.com

Som liečebná pedagogička so zmyslom pre citlivosť k jedinečnosti každého človeka. Zaujíma ma všetko, čo je spojené s tvorením a pohybom. Po základnej škole moje kroky smerovali na Konzervatórium, kde som sa venovala spevu, herectvu a tancu. Otvorila sa mi tak možnosť zažiť liečivú silu tvorivých a pohybových aktivít, ktoré mi pomohli k veľkému emočnému sebarozvoju a spontánnosti, nebáť sa prejaviť svoje pocity.

Tvorivosť je z môjho pohľadu cestou k spájaniu sa so svojimi vnútornými zdrojmi, k žitiu seba, svojej jedinečnosti a autenticity. Aby z detí mohli vyrásť spokojní, citliví, empatickí a zodpovední dospelí ľudia, potrebujú vyrastať v podporujúcom rešpektujúcom prostredí. Som nesmierne vďačná, že aj ja môžem byť súčasťou Sparkling Hill a tak sprevádzať deti na ich ceste rastu, vzdelávania a radosti.

Princípy tyrkysovej organizácie sú nám blízke.

Ponúkame možnosť stať sa súčasťou čarovného tímu Sparkling Hill, kde práca je pre nás zmysluplná a napĺňa nás radosťou. Je inovatívna, jej stopa je hlboká a významná. Myšlienka revolučná, no vyrastá z hlbokých koreňov. Fungujeme na princípoch tyrkysovej organizácie. Vyznávame hodnoty slobody a rešpektu, prijímame človeka celistvo. Na názoroch a potrebách nás všetkých záleží. Prajeme si, aby každý z nás mal možnosť vybrať si, ktorým zo svojich darov do chodu Sparkling Hill prispeje tak, aby zároveň napĺňal svoje poslanie a rozvíjal svoje talenty. Pri ich objavovaní Vám pomôžeme, inšpirujeme sa navzájom a spoločne rastieme. Nechávame žiariť náš potenciál rovnako ako potenciál našich detí pri samoriadenom vzdelávaní sa. Na tejto ceste sa navzájom podporujeme.

Túžite pracovať v rešpektujúcom a slobodnom prostredí, kde sa aj Vy môžete realizovať vo zveľaďovaní svojich talentov? Cítite, že práca s deťmi je Vaše poslanie? A chcete prispieť k zmene školského systému zdola? Ak áno, ste náš človek! Vyplňte, prosím, tento formulár. Veľmi sa na Vás tešíme.