Iskrivý kopec, teda Sparkling Hill, predstavuje metaforu cesty našich vzácnych detí. Ich žiarivú radostnú vzdelávaciu púť.

Náš tím spája filozofia: každé dieťa v sebe nesie dar, iskru, ktorá sa rozvinie len v slobode a plnej podpore. Cestou po Sparkling Hill všetci spoločne objavujeme svoje talenty a dary a staráme sa o to, aby žiarili. Taký je náš čarovný tím.

Ing. Petra Zajacová

zakladateľka a CEO projektu Sparkling Hill
petra@sparkling-hill.com

Celý život si nosím v srdci víziu šťastných, vysmiatych a radostných detí, očká ktorých žiaria tak, že svojou iskrou dokážu nadchnúť a rozžiariť celý svet. Áno, celý svet. Takú moc má šťastná detská duša, keď jej je umožnené byť sama sebou.

S úžasom sledujem moju dcérku, ktorá presne vie, čo chce. Túžim jej dopriať tú slobodu, aby mohla rozvíjať svoje dary a talenty, na ceste ku svojim snom, podľa svojich potrieb. V čase, tempe a intenzite, ktoré vyhovujú práve jej. Ja jej voľbám bezvýhradne dôverujem. Prajem si, aby iskričky v jej očiach, nadšenie z objavovania nového a radosť z pokrokov nikdy nevyhasli. A to isté prajem všetkým deťom na svete. 

A preto som sa rozhodla založiť Sparkling Hill. Umožniť deťom prejaviť a rozvinúť svoj plný potenciál, umožniť im žiariť v plnej sile a túto iskru s nimi rozdúchavať. Verím, že slobodné a šťastné deti zmenia svet ♡ .

Mgr. Margaréta Knapiková

autorka pedagogickej koncepcie a sprievodkyňa detí v Sparkling Hill
margareta@sparkling-hill.com

Margaréta vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a špeciálnu pedagogiku – odbor etopédia na Prešovskej univerzite v Prešove. Má viac ako osemročnú prax so vzdelávaním na základnej škole na vidieku i v hlavnom meste, vo vzdelávacej skupine a od kedy sa stala mamou ♡, venuje sa najmä podpore rodín s deťmi na domácom vzdelávaní.

Počas svojej praxe sa zúčastňovala mnohých seminárov, letných škôl, konferencií zameraných najmä na inovatívne metódy a alternatívne prístupy vo vzdelávaní. Je absolventkou pilotného ročníka rozvojového programu pre učiteľov – Komenského inštitútu. Momentálne prispieva svojimi článkami na tému vzdelávaní do časopisu Vitalita. Je milovníčkou dobrých kníh, prírody a života.

Mgr. Pavlína Valíčková

psychologička v Sparkling Hill
pavlina@sparkling-hill.com

Vzdelávanie (sa) je moja vášeň vyše 10 rokov. Mojím osobným prístavom sa stala Procesorientovaná psychoterapia, práve vďaka otvorenosti, s ktorou nahliada na svet. Skrz ňu sa snúbi všetko, čo milujem – prácu s jednotlivcami, pármi, rodinami ale aj veľkými skupinami. V hĺbke svojho srdca som presvedčená, že sme si sami sebe najlepšími radcami pre svoj život.

Pomáham ľuďom tieto dary v sebe nájsť a prinášať do života svoju jedinečnosť, pocit bezpečia a vlastnej sily. Záleží mi, aby deti vyrastali v zdravom prostredí a preto pracujem najviac s dospelými, nakoľko práve oni vytvárajú prostredie deťom. Za posledné roky toto volanie vnímam oveľa silnejšie, nakoľko som sa stala mamou dvoch malých a zvedavých chlapcov.

Princípy tyrkysovej organizácie sú nám blízke.

Ponúkame možnosť stať sa súčasťou čarovného tímu Sparkling Hill, kde práca je pre nás zmysluplná a napĺňa nás radosťou. Je inovatívna, jej stopa je hlboká a významná. Myšlienka revolučná, no vyrastá z hlbokých koreňov. Fungujeme na princípoch tyrkysovej organizácie. Vyznávame hodnoty slobody a rešpektu, prijímame človeka celistvo. Na názoroch a potrebách nás všetkých záleží. Prajeme si, aby každý z nás mal možnosť vybrať si, ktorým zo svojich darov do chodu Sparkling Hill prispeje tak, aby zároveň napĺňal svoje poslanie a rozvíjal svoje talenty. Pri ich objavovaní Vám pomôžeme, inšpirujeme sa navzájom a spoločne rastieme. Nechávame žiariť náš potenciál rovnako ako potenciál našich detí pri samoriadenom vzdelávaní sa. Na tejto ceste sa navzájom podporujeme.

Túžite pracovať v rešpektujúcom a slobodnom prostredí, kde sa aj Vy môžete realizovať vo zveľaďovaní svojich talentov? Cítite, že práca s deťmi je Vaše poslanie? A chcete prispieť k zmene školského systému zdola? Ak áno, ste náš človek! Vyplňte, prosím, tento formulár. Veľmi sa na Vás tešíme.