Vzdelávanie v Sparkling Hill

Sparkling Hill je priestor, kde deti tvoria, objavujú a pripravujú sa na reálny svet. Deti majú priestor poznať svoje slabé a silné stránky a učia sa niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a predovšetkým za svoje vzdelávanie.

Sídlime v Stupave, v blízkosti známeho historického zámockého parku. Presnú adresu nájdete v časti Kontakt.

Je Sparkling Hill pravé miesto pre Vaše dieťa? Vyplňte tento dotazník predbežného záujmu a my Vás budeme kontaktovať.

Ako sa učí v Sparkling Hill?

Deti vedieme čo k najväčsej miere učebnej aj osobnostnej autonómie. To znamená, že dieťa si je vedomé, že za svoje vzdelávanie je zodpovedné a je na ňom ako využije príležitosti, ktoré sa mu ponúkajú. Ale neznamená to, že v prípade, ak dieťa nič nerobí, že nedostáva spätnú väzbu od sprievodcov alebo na tripartite s rodičmi.

Keďže veríme, že najviac sa deti naučia v reálnom živote, v Sparkling Hill majú deti príležitosť starať sa o veľkú záhradu, pestovať svoju zeleninu a ovocie, chovať hospodárske zvieratá, pracovať a vyrábať v dielni, nakupovať a variť si.

Nakoľko je pre nás dôležité, aby deň v Sparkling Hill mal svoju štruktúru, jednotlivé skupiny detí majú svoj rozvrh dňa, ktorý im pomáha učiť sa rozdelovať si učebné a pracovné činnosti.

Dôležitým rozhodovacím orgánom v Sparkling Hill je Zhromaždenie. Na Zhromaždení má každé dieťa aj sprievodca rovný hlas. Vďaka Zhromaždeniu sa deti učia základným demokratickým princípom, učia sa povedať a obhájiť svoj názor, ale aj dávať protiargumenty a klásť otázky.

Sme otvorení. Naše pedagogické principy nepodliehajú žiadnej konkrétnej pedagogickej filosofii. Inšpirujeme sa a vyberáme si z každej pedagogiky to najlepšie, preto sa u nás môžete stretnúť ako s prvkami Montessori či Waldorfskej pedagogiky, Daltonského plánu, unschoolingu tak aj s prvkami tradičnej školy.

Inšpiráciou je nám Sumerhill a preto majú deti možnosť v Sparkling Hill prespávať vždy jednu noc v týždni – zo štvrtka na piatok.

Aký je deň v Sparkling Hill?

Štruktúru dňa určuje náš rozvrh. Je pre nás kostrou, ktorú si podľa potreby upravujeme alebo doplňujeme. Učivo nedelíme do tradičných predmetov, ale prepájame a učíme v súvislostiach. Dôležitý je dôraz na Projektovú výuku – spojenie predmetov ako dejepis, biológia, fyzika a chémia ale aj informatika, matematika a jazyk a komunikácia. Neoddeliteľnou súčasťou nášho rozvrhu sú predmety, ktoré deti prepájajú s reálnym životom a samozrejme nezabúdame ani na výchovy.

Deti majú v Sparkling Hill inšpirujúce a podnetné prostredie. K dispozícii majú výtvarný ateliér, dielňu, knižnicu, laboratórium, študovňu, kuchyňu a jedáleň, klubovňu, záhradu, ovocný sad, skleník, hospodársku časť so zvieratami, vonkajšie detské ihrisko, letnú kuchyňu, prístrešok na učenie vonku, jazierko s rybičkami, vonkajší bazén a malú telocvičňu.

Organizácia dňa

Prípravka pre deti od 4 rokov

Harmonogram počas dňa sa plne prispôsobuje potrebám detí, čo najviac prirodzene plynie so skupinou. Predovšetkým je v ňom priestor pre slobodnú hru, ktorú vnímame ako základný pilier sebariadeného učenia sa a slobodného bytia v predškolskom veku.

Deti môžu tráviť čas v útulnom priestore vo vnútri, v záhrade so zaujímavými zákutiami či dobývať dobrodružný priestor v lese a parku s potokom.

Sprievodca do skupiny vnáša témy a aktivity, deti majú však dostatočný priestor na voľnú hru.

Organizácia dňa
7:30 -9:00schádzanie detí -voľná hra
9:00 – 9:30ranný kru a desiata
9:45 – 10:30učebný blok
10:30 – 12:00pobyt vonku – voľná hra
12:00 – 14:00obed / relax
14:00 – 17:00popoľudňajší klub- voľná hra

Pýtajte sa nás, radi odpovieme: riaditel@sparkling-hill.com