Vzdelávanie sa v Sparkling Hill

Vzdelávanie detí staviame na vyše storočnej tradícií slobodného vzdelávania sa v anglickej škole Summerhill a kombinujeme ju s aktuálnym psychologickým a pedagogickým poznaním. A čo je skutočne podstatné, s vierou v autonómiu našich detí, ich bezpodmienečné prijatie a vzájomný ľudský rešpekt.

Sídlime v Stupave, v blízkosti známeho historického zámockého parku.

Činnosť Sparkling Hill sme dočasne pozastavili. Je nám to ľúto, no vzdelávanie sa v školskom roku 2022/23 nebude prebiehať. O obnovení činnosti Sparkling Hill – svet slobodného vzdelávania sa, budeme včas informovať.

Ako sa učí v Sparkling Hill?

V prvom rade je nám blízke samoriadené učenie. Úplný rešpekt k voľbe dieťaťa, k jeho potrebám.

Intuitívna pedagogika podporuje sprievodcu v tom, aby vnímal celý proces diania a reagoval naňho, berie dieťa také, aké je – so všetkým.

Prírodná pedagogika dáva všetkým zúčastneným možnosť byť v srdci sveta, ktorý spoznávame. Prirodzene nás učí naprieč všetkými predmetmi.

Montessori pedagogika je veľmi obohacujúca v podpore, aby deti mohli byť samostatné, aby sa smeli pohrúžiť do toho, čo práve potrebujú – tu je úzke prepojenie so slobodou v učení sa.

Waldorfská pedagogika je pre nás inšpiratívna v tom, že rovnako, ako sa venuje vonkajšiemu svetu, venuje sa aj spoznávaniu vnútorného. A poznať seba je najdôležitejšie. Takisto Waldorf veľmi jemne pracuje s kolom roka a slávnosťami, ktoré podporujú život v rytme prírody.

Naši sprievodcovia sú vyškolení kurzom rešpektujúcej komunikácie, orientujú sa v požiadavkách ISCED0, ISCED1 a ISCED2, v jednotlivých workshopoch integrujú predmety prirodzene, ako v bežnom živote.

Aký je deň v Sparkling Hill?

Deň je taký, aký si ho spoločne vytvoríme!

Na začiatku mesiaca/týždňa/dňa si deti vyberú workshopy z dielne našich sprievodcov a externých lektorov. Deti sú v tvorbe programu našimi partnermi, berieme do úvahy ich potreby a záujmy a preto ho utvárame spoločne.

V jednotlivých blokoch sa prepájajú viaceré predmety na rôznych úrovniach. K dispozícii je okrem triedy pre každú skupinu ateliér, dielňa, knižnica, herňa, učiacu sa záhrada a vonkajšie detské ihrisko. Časom pribudnú odborné miestnosti.

Organizácia dňa
7:30 -8:30schádzanie detí, voľná hra
8:30 – 8:45ranná komunita
9:00 – 10:301.blok
10:30 – 11:00pauza (desiata)
11:00 – 12:302.blok
12:30 – 13:30pauza (obed)
13:30 – 15:003. blok
15:00 – 17:00voľné aktivity (olovrant)
18:00 – 20:00workshopy a semináre pre verejnosť (vo vybrané dni)

Detský klub pre deti od 4 rokov

Harmonogram počas dňa v detskom klube sa plne prispôsobuje potrebám detí, čo najviac prirodzene plynie so skupinkou. Predovšetkým je v ňom priestor pre slobodnú hru, ktorú vnímame ako základný pilier sebariadeného učenia sa a slobodného bytia (nielen) v predškolskom veku.

Deti môžu tráviť čas v útulnom priestore vo vnútri, v záhrade so zaujímavými zákutiami či dobývať dobrodružný priestor v lese a parku s potôčikom.

Sprievodca do skupinky vnáša témy a aktivity, o ktoré deti prejavia záujem. Naši najmenší sa môžu slobodne zúčastňovať všetkých workshopov určených pre staršie deti.

Organizácia dňa
7:30 -8:30schádzanie detí, voľná hra
8:30 – 8:45ranná komunita
9:00 – 11:30pobyt vonku
11:30 – 12:30príprava na obed, obed
12:30 – 14:00poobedný oddych (podľa potreby)
14:30 – 15:30ateliér/hudobná dielnička/tvorivé/pohybové aktivity
15:30 – 16:00olovrant
15:30 – 17:00pobyt vonku s so slobodnou hrou

Pýtajte sa nás, radi odpovieme: info@sparkling-hill.com