Sparkling Hill zakorenil na kopci v Stupave, v blízkosti známeho Zámockého parku. Naše priestory sú vo vile s veľkou, živou a veľmi pestrou záhradou, ktorá ponúka deťom bohaté poznávacie a zážitkové aktivity a bezpečný priestor pre voľnú hru.