Pre aké deti je Sparkling Hill?

V Sparkling Hill vítame všetky deti. Avšak podporujeme slobodné vzdelávanie. To znamená, že za svoje vzdelávanie preberajú zodpovednosť deti. My spolu s nimi, vytvárame kvalitné a podnetné prostredie, zázemie. Ponúkame im kvalifikovaných sprievodcov. Deti majú právo vybrať si workshop, ale aj právo nezúčastniť sa.

Pre akých rodičov je Sparkling Hill?

Pre rodičov, ktorí dôverujú svojim deťom.
Pre ktorých sú deti ich parťáci, je pre nich názor detí dôležitý a zahŕňajú deti do rozhodovania.
Pre rodičov, ktorí majú odvahu robiť veci srdcom.

Pre akú vekovú kategóriu je Sparkling Hill?

Sme tu pre deti od 4 do 15 rokov.

Našou víziou v blízkej budúcnosti je Inštitút slobodného vzdelávania sa pre deti od 0-100 rokov.

Ako deti delíme do tried?

Deti sú v troch skupinách – škôlkari, prvý stupeň a druhý stupeň. Každá skupina má svojho kmeňového dospelého sprievodcu. Deti sa môžu zúčastniť ktoréhokoľvek workshopu, nebude limitovaný vekom. Detí v jednej skupinke bude okolo 10. (Presné čísla uvidíme po uzavretí prihlášok).

Aké výhody má vzdelávanie v zmiešanej skupine?

V reálnom živote žijeme v zmiešaných kolektívoch. Deti, ktoré navštevujú zmiešaný kolektív, hovoria o podpore a pomoci starších.
Po získaní istých skúseností sa menšie deti stávajú sprievodcami. Zrejú a získavajú tak, okrem iného, aj pocit vlastnej hodnoty – som užitočný pre skupinu. Rovesnícke učenie znamená, že ten, kto učí, sa to sám naučí ešte lepšie. No a na druhej strane, od kamaráta sa veci lepšie chápu! Výrazným benefitom v zmiešaných skupinách je nízke riziko šikanovania.

Prečo prijímame deti až od 4 rokov?

Odchádzanie z rodiny sa deje prirodzene, keď je dieťa na tento krok pripravené. Zriedkakedy to však býva skôr ako v 4 rokoch. Pokiaľ k nám chcete umiestniť mladšie dieťatko, spolu s jeho starším súrodencom, v prípade dostatočnej zrelosti a rodičovskej podpory, je to možné.

Máte pripravený adaptačný program?

Každé dieťatko je jedinečné a jeho potreby sú individuálne.  Preto budeme program adaptácie nastavovať spolu s Vami, Vám na mieru.

Aké krúžky budú v ponuke?

O aké bude záujem. Veríme, že mnoho podnetných krúžkov budeme vedieť zastrešiť my sami, pokiaľ nie, oslovíme externého spolupracovníka.

Ako prebieha vyučovanie v Sparkling Hill?

Deň je rozdelený do štyroch blokov (s prestávkami). Blok 1 a 2 je viac intelektuálny a prírodovedný, blok 3 je kreatívny a oddychový. Blok 4 sú krúžky. Ponuka vychádza z našich personálnych možností a pružne reagujeme na aktuálne potreby detí. V prípade, že nevieme pokryť istý záujem, oslovujeme externistu (s našou pedagogickou podporou). Dieťa sa nemusí zúčastniť celého programu dňa. Je to jeho voľba.

Aký typ písma deti používajú?

Dieťa si môže vybrať. Písané písmo bude bežnou súčasťou písomnej komunikácie, ale rešpektujeme, ak dieťa radšej zvolí písmo Comenia Script.

Učíte podľa Hejného matematiky?

U nás je matematika v prvom rade súčasťou bežného života. Pokiaľ deti majú záujem o  samostatné hodiny matematiky, ponúkneme im práve matematiku Hejného metódou, je nám blízka.

Ako sú deti hodnotené?

S rešpektom a úctou.  Záleží nám na tom, či je dieťa samo spokojné so svojím výkonom alebo cíti, že potrebuje podporiť. Ak nás požiada o spätnú väzbu, sme mu citlivou oporou. Deťom ponúkame Mapu učebného pokroku – MUP, kde si dieťa vytýči cieľ na isté časové obdobie a zaznačuje sa, akú cestu už prešlo. Samozrejme, že oficiálne deti budú musieť mať (slovné) hodnotenie, pre kmeňovú školu, aj našu školu v Amerike.

Ako prebieha overovanie vedomostí?

Overovanie zručností detí v povinnej predškolskej príprave bude prebiehať podľa aktuálne platnej legislatívy, u nás v Sparkling Hill. Deti na prvom a druhom stupni budú oficiálne hodnotené našimi sprievodcami pre školu HomeLife Academy. Vzhľadom na slovenskú legislatívu je overovanie vedomostí zo slovenského jazyka raz ročne, po dohode s kmeňovou školou. Po overení sa deťom zapíšu známky z ostatných predmetov a na základe toho postúpia do vyššieho ročníka aj v americkej škole. Vďaka tomuto na pohľad zložitému procesu však, v prípade prestupu na inú školu na Slovensku alebo v zahraničí, budú mať deti kompletné hodnotenie za každý ročník.

Aké vzdelanie majú sprievodcovia v Sparkling Hill?

Sprievodcovia v Sparkling Hill sú vyberaní veľmi pozorne. Dôležité je, aby prejavovali osobnostné vlastnosti, ktoré súznejú s našou filozofiou. Všetci sprievodcovia majú naštudovaný ISCED pre konkrétnu skupinku, s ktorou spolupracujú. tiež majú absolvovaný modul komunikácie a vytváranie pravidiel pre učiteľov od Rešpektovať a byť rešpektovaný, aj zmysluplný on-line seminár „Ako učiť vonku“. Práca sprievodcov je priebežne vyhodnocovaná, kolektív sprievodcov sa navzájom podporuje a spoločne hľadá riešenia.

Idete podľa ISCED0,1 a 2?

ISCED nie je základ pre náš vzdelávací program, najmä čo sa týka rozdelenia učiva do ročníkov a nadväznosť tém. Avšak naši sprievodcovia ho budú mať naštudovaný, aby mohli sledovať, kde sa dieťa na svojej ceste nachádza aj v rámci ŠVP. Vzhľadom k tomu, že život nie je separovaný po predmetoch, naše workshopy ponúkajú témy ucelene, reagujú na potreby našich detí. Učivo škôlky, prvého stupňa a prvých ročníkov druhého stupňa zmysluplne zahŕňame do workshopov.

Ktorá škola je kmeňová pre Sparkling Hill?

Naši predškoláci budú zapísaní v kmeňovej materskej škole Slovnaftáčik. Deti na prvom a druhom stupni budú zapísané v Slobodnej demokratickej škole v Košiciach. V nej budú evidovaní ako žiaci študujúci v zahraničí – v súkromnej škole HomeLife Academy v Tennessee, ktorá má bohaté skúsenosti  s domácim vzdelávaním a podporuje komunitné vzdelávanie. Vybrali sme si ju preto, že mnoho slovenských domoškolákov na druhom stupni má s ňou dobrú skúsenosť.

Ako si vieme pomôcť navzájom?

Sme viac ako vzdelávacia skupina. Sme komunita. Uvedomujeme si, že potrebujeme vzájomnú podporu. Preto sme pripravili aj ponuku pre Vás, rodičov, a to pravidelné rodičovské kruhy so psychologičkou, ktorej služby môžete využiť aj individuálne. Takisto budete mať možnosť zúčastniť sa kurzu Efektívneho rodičovstva s výraznou zľavou, prípadne osobnej konzultácie na tému vzťah rodič a dieťa. Ako rodičia ste vítaní na našich workshopoch, pokiaľ bude téma pre Vás zaujímavá – aj Vy ste súčasťou Sparkling Hill.

Kde sídlime?

Sparkling Hill zakorenil v Stupave, v blízkosti známeho historického zámockého parku, v modernej presvetlenej vile s čarovnou záhradou. Nakuknúť k nám zatiaľ môžete tu.

Aký je poplatok?

Viac informácií k výške príspevku na zabezpečenie našej činnosti, ale aj k alternatívnym možnostiam podpory nájdete v tomto článku na blogu.

Je Sparkling Hill ako stvorený pre Vás a Vaše dieťa/deti? Vyplňte prosím tento dotazník predbežného záujmu. Nezaväzuje Vás. Dáva nám možnosť s Vami komunikovať. Nenašli ste odpoveď, ktorú ste hľadali? Všetky ďalšie otázky radi zodpovieme na info@sparkling-hill.com