Činnosť Sparkling Hill sme pozastavili.

S ľútosťou informujeme, že naše doterajšie fungovanie sme pozastavili a v školskom roku 2022/23 nebude vzdelávacia činnosť prebiehať. O obnovení činnosti nášho združenia, ako aj prípadnej novej forme projektu Sparkling Hill budeme včas informovať. 

Ďakujeme všetkým za priazeň a podporu.

Za tím Sparkling Hill

Petra Zajacová, zakladateľka Sparkling Hill