Kategória blog

Činnosť Sparkling Hill sme pozastavili

Činnosť Sparkling Hill sme pozastavili. S ľútosťou informujeme, že naše doterajšie fungovanie sme pozastavili a v školskom roku 2022/23 nebude vzdelávacia činnosť prebiehať. O obnovení činnosti nášho združenia, ako aj prípadnej novej forme projektu Sparkling Hill budeme včas informovať.  Ďakujeme všetkým za priazeň a…

Filozofia

Sparkling Hill, teda „iskrivý kopec“ je metaforou cesty našich vzácnych detí, ich žiarivej, radostnej vzdelávacej púte. Každé dieťa v sebe nesie dar – iskru, ktorá sa rozvinie len v slobode a plnej podpore. Cestou po Sparkling Hill všetci spoločne objavujeme svoje talenty…